เกี่ยวกับเรา

"Sinsiam Property นายหน้าสังกัดสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย"

เราไม่เป็นเพียงแค่ศูนย์บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่เรายังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ด้วยระบบการทำงานของเรา จะช่วยให้ท่านขายบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการกับเรา
1. ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะขายได้
2. ทำป้ายโฆษณา และ สื่อประชาสัมพันธ์ใน Internet อย่างสม่ำเสมอ
3. ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าภาษี และบริหารค่าใช้จ่ายดังกล่าว
4. บริการจัดหาสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ
5. ช่วยจัดเตรียมเอกสารการทำนิติกรรมของทั้งสองฝ่าย

สินสยาม พร็อพเพอร์ตี้ บริการ ซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง อสังหาริมทรัพย์ โดยมืออาชีพ ประสิทธิภาพสูง

All contents © 2015 Sinsiamproperty.com All right reserved